söndag 14 april 2013

Årsmöte 2013 ombord Stena Danica 13 april. Klicka på bilderna så blir de stora!

83 sjökaptener på en trevlig resa Göteborg - Frederikshavn och åter!
Foto: Jan Brügge, Thomas Bengtsson och Kalle Svensson.


Ordföranden hälsar välkommen.
I väntan på avresa!


Medlem har blivit uppbjuden av Nicke Nyfiken

Kaptensfrukost!

Väljer snaps!


Ordförande, sekreterare och vice ordförande 
Mästerlotsarsekreteraren

 kassör och  ordförandefotograf


Gratis dricka!

Sjökapten!

Stenakaptener i pension

MästerlotsarEktank-kaptener

Mästerlotsar

Mästerlotsar

William Dawson, kanallots och mångårig befälhavare i handelsflottan.kanallotsarSnapsutdelning

 "Skinnvästen" 

f.d Stenakaptener

Chefer i Kanalflottans Ångfartygs-Befälhavare Sällskap

Tackar presidiet i föreningen


SKÅL!
Helgen är räddad! 

Läser GP

Vice ordförande med fin slips!